DutikKonNick кстати, обратите внимание на угол наклона приклада.